Προστατευόμενες Ονομασίες Προϊόντων

Tips

Το 1992 με τον κανονισμό 2081/92 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε για πρώτη φορά το καθεστώς, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και με τον κανονισμό 2082/92 το καθεστώς, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Το 2006 με στόχο τη βελτίωση του συστήματος, οι παραπάνω κανονισμοί αντικαταστάθηκαν από τους 510/06 και 509/06 αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής τους και η σκοπιμότητά τους.

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ – Protected Denomination of Origin PDO


Σαν  «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα
β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες
γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

 

Πόσα ΠΟΠ προϊόντα έχει η Ελλάδα;

Η Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων έχει καταχωρημένα σαν ΠΟΠ

 • 32 Ελαιόλαδα
 • 11 Είδη Ελιάς
 • 23 Τυριά
 • 35 είδη στην κατηγορία Φρούτα -Λαχανικά- Ξηροί Καρποί – Όσπρια
 • 1 Αιθέριο Έλαιο
 • 2 Ρητίνες Γόμες
 • 1 στην κατηγορία Ψάρια- Μαλάκια- Μαλακόστρακα
 • 4 στην κατηγορία Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης
 • 1 στην κατηγορία Άλλα προϊόντα

Εκκρεμούν  3 Αιτήματα καταχώρησης νέων προϊόντων

Εκκρεμούν 2 αιτήματα τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχωρημένων προϊόντων

 

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ΠΓΕ

Σαν «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα
β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και
γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

 

Η Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων έχει καταχωρημένα σαν ΠΓΕ

 •  12 Ελαιόλαδα
 • 1 είδος Ελιάς
 • 1 Τυρί
 • 18 είδη στην κατηγορία Φρούτα -Λαχανικά- Ξηροί Καρποί – Όσπρια
 • 2 είδη στην κατηγορία Προϊόντα Αρτοποιϊας Ζαχαροπλαστικής

 

Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν

Ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν νοείται ένα ιδιότυπο προϊόν ή τρόφιμο το οποίο:
α) παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το συγκεκριμένο προϊόν ή τρόφιμο ή
β) παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά.
Για να μπορεί να καταχωρηθεί μια ονομασία ως ονομασία εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, πρέπει:
α) να χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή του ιδιότυπου προϊόντος ή
β) να προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Σχετικές δημοσιεύσεις

error: Το περιεχόμενο του website προστατεύεται !