Η πανδημία επηρέασε την προσωπικότητα των νέων μας

Tips

Νεότερη μελέτη αμερικανικών και γαλλικών πανεπιστημίων παρουσίασε τις ψυχολογικές επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία Covid-19 στη προσωπικότητα των ανθρώπων. Αυτές οι αλλαγές αφορούν κυρίως τη μείωση της εξωστρέφειας, της κοινωνικότητας, την αποφυγή ή μεγάλη δυσκολία δημιουργίας νέων φιλικών σχέσεων, τη μείωση της δεκτικότητας για νέες εμπειρίες και προκλήσεις καθώς και τη μείωση της ευσυνειδησίας.

Ευτυχώς, σε όλα καταγράφεται μια σχετική υποχώρηση με αυξανόμενη τάση μετά την πανδημία κυρίως μεταξύ των νέων, ενώ ακολουθούν και οι μεγαλύτερες ηλικίες.

Μέχρι σήμερα υπήρχε η αντίληψη ότι τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας είναι σχετικά σταθερά, παρά τις όποιες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πιέσεις. Όμως η πανδημία επέδρασε καθοριστικά στην ψυχολογία αρκετών ανθρώπων, ιδίως στους νεότερους ενήλικες σύμφωνα με την έγκριτη μελέτη. Κάποιες προηγούμενες μελέτες που έγιναν σε μεγάλο δείγμα του πληθυσμού, μετά από διάφορες φυσικές καταστροφές, έδειξαν ότι δεν στάθηκαν ικανές να επηρεάσουν την προσωπικότητα των ανθρώπων.

Όμως η πανδημία Covid-19 ήταν μια πρωτόγνωρη και «άγρια» περίοδος με υψηλό παράγοντα κινδύνου και πολύ stress και άγνωστα αποτελέσματα επηρέασε όλο τον πλανήτη, δεν άφησε ανεπηρέαστη καμία προσωπικότητα εκτός από τους ηλικιωμένους που είχαν τον μικρότερο επηρεασμό.

Στο επιστημονικό περιοδικό PLoS One έγινε η δημοσίευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και οι ερευνητές ανέλυσαν την προσωπικότητα 7.109 ενήλικων ατόμων. Μελέτησαν ιδιαίτερα τους παράγοντες της εξωστρέφειας, του νευρωτισμού δηλαδή την τάση για παρορμητική συμπεριφορά, της διαθεσιμότητας για νέες προκλήσεις, την ευσυνειδησία, τη φιλικότητα.

Αξιολογήσεις των ιδίων ατόμων είχαν γίνει τα έτη προ πανδημίας  (2014- Φεβρουάριος 2020), αλλά και κατά τη διάρκεια της  (Μάρτιος 2020-Δεκέμβριος 2022)

Η σύγκριση των παραμέτρων του πρώτου έτους της πανδημίας (2020) με την περίοδο προ πανδημίας έδειξε σχετικά μικρές αλλαγές στην προσωπικότητα.

Όμως η σύγκριση των επόμενων δύο  ετών πανδημίας (2021-22) με τα χρόνια προ πανδημίας έδειξε μεγαλύτερες μειώσεις στην εξωστρέφεια και κοινωνικότητα, μείωση περίπου δύο φορές μεγαλύτερη από την τυπική προ πανδημίας. Στους παράγοντες διαθεσιμότητας και δεκτικότητας υπήρχε μείωση 2 ½ φορές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ενώ σε ότι αφορά στην φιλικότητα και στη διάθεση συνεργασίας υπήρχε μείωση 1 ½ φορά. Στον παράγοντα ευσυνειδησία υπήρχε μείωση τριπλάσια της προ covid 19 εποχής.

Συνολικά, οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι κατά την πανδημία η προσωπικότητα των ανθρώπων άλλαξε, όσο θα άλλαζε κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας. Η αλλαγή αυτή έγινε πιο αισθητή σε ενήλικες νέους, που εμφάνισαν μεγαλύτερη μείωση σε ότι αφορά στην ωριμότητα, στην φιλικότητα, στην ευσυνειδησία. Αξιοσημείωτο είναι ότι στους παράγοντες φιλικότητας και ευσυνειδησίας για τους ανθρώπους με ηλικία κάτω των 30 ετών, η μείωση ήταν ισοδύναμη με δύο δεκαετίες εξελισσόμενης αλλαγής. Επίσης όλοι οι νέοι ανεξαρτήτως ηλικίας παρουσίασαν αυξημένο νευρωτισμό, δηλαδή τάση για δυσφορία και παρορμητική συμπεριφορά.

Τελικά, φαίνεται από τη μελέτη ότι μόνον οι ηλικιωμένοι δεν εμφάνισαν κάποια μεταβολή μετρήσιμη στη βασική δομή της προσωπικότητάς τους.

Επίσης οι ερευνητές συμπεραίνουν και μένει να αποδειχθεί αν αυτές οι αλλαγές στην προσωπικότητα των νεότερων είναι πρόσκαιρες ή μόνιμες. Έτσι οι επιστήμονες θα μετρήσουν το ποσοστό του αυξημένου άγχους, που προκαλούν σημαντικά γεγονότα σε επίπεδο γενικού πληθυσμού και μπορούν να επηρεάσουν την προσωπικότητά των ανθρώπων.

Άλλωστε όπως αναφέρεται στην μελέτη «στην αρχή της πανδημίας υπήρχε μια περιορισμένη αλλαγή στην προσωπικότητα, αλλά οι εντυπωσιακές αλλαγές άρχισαν από το 2021 και μετά …

Πάντως ανησυχητικό είναι ότι η προσωπικότητα νέων ανθρώπων άλλαξε περισσότερο με αποτέλεσμα να γίνουν λιγότερο συνεργάσιμοι και αξιόπιστοι, λιγότερο υπεύθυνοι σε ότι αφορά τη δέσμευση του νέου σε στόχους. Επίσης οι νέοι είναι λιγότερο  συγκρατημένοι, ως προς τα συναισθήματά τους, ενώ έγιναν πιο δύσθυμοι και αγχώνονται πιο εύκολα.

Έρευνα https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0274542

Από τη δημοσιογράφο Σίσσυ Νίκα 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Σχετικές δημοσιεύσεις

error: Το περιεχόμενο του website προστατεύεται !